Training Windows Azure voor Developers (4 dagen)

Doelgroep

De training is bedoeld voor .NET developers die Websites, Web Services of databases willen ontwikkelen in Windows Azure.

Voorkennis


Ervaring met C# en ASP.NET is een vereiste.​

​Onderwerpen

 

Introductie Azure

Automation m.b.v. PowerShell
-       PowerShell Syntax
-       Virtual Machines
-       Web Apps (Web Sites)
-       SQL Azure
-       Runbooks

SQL Azure
-       Overzicht
-       Aanmaken database via Management Studio + scripten in Visual Studio (SQL Datatools)
-       Firewall instellen
-       Logins + users beheren

NoSQL Storage:
-       Overzicht NoSQL, wanneer inzetten
-       DocumentDB: Document database (JSON)
-       Table Storage: Column database (XML)

Azure App Services: WebSites, Web Apps / Hosting
-       Overzicht App Services:  Web Apps (Web Sites), Mobile Apps, API Apps + Logic Apps
-       Aanmaken/configureren
-       Deployen vanuit Visual Studio
-       Caching + Session state:  Redis Cache
-       DNS naam koppelen
-       SSL certificaat aanmaken/instellen
-       High availability
-       Webjobs + Scheduler (Timerjobs)

Virtual machines
-       Overzicht
-       Aanmaken/configureren
-       Connecten via RDP

Infrastructuur
-       Overzicht
-       Virtual Networks

PowerShell Automation
-       ASM v.s. ARM
-       Runbooks + PowerShell Workflows
 
Cloud Services
-       Overzicht
-       Web role
-       Worker role + Service Bus Queue
-       Cache role
-       Configuratie
-       Deployment
-       Virtual Networks + Connect to VM

Authentication
-       Introductie Azure AD Authentication protocollen: WS-Federation, SAML-P, OAuth 2.0, OpenID Connect
-       Azure AD: Users + Groups, Applications
-       OpenID Connect in ASP.NET
-       WebServices beveiligen met OAuth

Service Bus
-       Topics + Subscriptions
-       WebServices: SOAP v.s. REST
-       Relay to WCF Service
-       Notification Hub

Storage
-       Overzicht
-       Tables
-       Queue's
-       Blobs: Files + Containers

 

Informatie

Interesse in deze training? Klik dan hier voor meer informatie.